^ Do góry ^

 

 

MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS CZYTELNICZY

 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

(Kl. V – VII)

 

„Tajemniczo, fantastycznie, przygodowo…”

 

REGULAMIN KONKURSU

1.Organizator i miejsce konkursu:

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kurowicach.

 

Koordynatorzy:

 

Beata Hetig – Jastrzębska i Aneta Owczarek

2.Cele konkursu:

 

-popularyzacja czytelnictwa i literatury polskiej,

 

-inspirowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

 

-rozwijanie kreatywności;

 

-integracja nauczycieli i dzieci z różnych szkół.

3.Uczestnicy i etapy konkursu:

  1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas V - VII.
    1. Konkurs składa się z dwóch etapów:

 

  • I etap – eliminacje szkolne. 

 

- Eliminacje do II etapu odbywają się w szkole macierzystej.

 

- W wyniku eliminacji zostaje wyłoniona drużyna 3-osobowa, reprezentująca szkołę  
                 w finale.

 

  • II etap konkursu – finał  w Szkole Podstawowej w Kurowicach.

 

 - Uczniowie będą: zmagać się z pytaniami związanymi z treścią lektur, rozpoznawać bohaterów na podstawie fragmentów książki, odgadywać „kto to powiedział”

 

  1. Przedmiotem konkursu jest dobra znajomość następujących powieści:

 

A. Maleszka „Magiczne drzewo. Czerwone krzesło”

 

-  M. Pałasz „Sposób na Elfa”

 

-  M. Kozioł „Skrzynia Władcy Piorunów”

5.   Termin:

 

               Międzyszkolny konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w Kurowicach

 

               dnia 1 grudnia 2017 r. o godzinie  9.30

 

 

 

            Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10.11.2017 r.

 

 

 

  1. Turniej wygrywa grupa, która uzyska najwięcej punktów. Zwycięzcy otrzymają nagrody książkowe.

 

Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom.

 

Przewidziana jest nagroda indywidualna dla ucznia, który zdobędzie najwięcej punktów.